top

Nyhedsbrev 22. september 2009

22. september 2009

Kære medejere.

Så går sommeren på hæld og efteråret står for døren.

Vi har fået opgraderet vores hjemmeside www.raageleje-klit.dk således at man nu kan se på hjemmesiden, om der er ledige lejligheder til udleje og samtidig kan man reservere en uge eller enkelte dage. Dette vil efterfølgende blive bekræftet af receptionen.

Derfor følger der med opkrævningen for oktober kvartal den slip med, man skal udfylde og sende til feriecentret, hvis man ønsker, vi skal forsøge at leje jeres lejlighedsuge ud i 2010.

Det er vigtigt, at vi får den senest med udgangen af oktober måned, fordi personalet nu skal indlægge alle de lejligheder på én gang, I ønsker, vi skal udleje, således at man får et overblik på hjemmesiden for hele 2010.

Vi skal bede om at få tilsendt slippen, så vi har jeres underskrift på jeres ønsker.

Samtidig følger også en opdateret timesharekalender og oversigt over udlejningspriser gældende for 2010.

Receptionen og bogholderiet har også fået nye mailadresser. Disse kan oplyses ved henvendelse til receptionen.

Mandag den 2. november starter renoveringen af køkkenet i lejl. A 5. Forventes at være færdig 20. november.

Renoveringen af køkkenet i lej. A 6 forventer vi at foretage i 2010.

Renovering af køkkenerne i A-lejl. omfatter:

Nye gulvklinker Større vandvarmer. Nyt køl/frys. Opvaskemaskine samt mikroovn.

Alle elinstallationer fornyet/udvidet med flere stikkontakter.

I marts måned blev alle yderdøre i C- lejlighederne udskiftet og der blev opsat et hegn foran græsarealet ud med Strandvejen og op langs Stejlebakken.

Desuden er en stor del af centret blevet malet udvendigt over sommeren.

Sidste år blev der etableret et fliseareal foran lejlighederne ud mod Strandvejen, for at de ejere vi har, der er afhængig af kørestol, kunne få lettere adgang til deres lejlighed i stueetagen.

Mange er blevet så begejstret for flisearealet, at de bruger det som en ekstra terrasse. Det er jo dejligt, men det er ikke meningen, at folk skal sætte små læsejl op for at hindre nysgerrige indkig.

Det er ikke tilladt.

De af jer, der følger med i nyhedsmediernes omtale af Amagerbanken, er måske bekymret for, om ejerforeningen vil tabe penge på det.

Vi har kontaktet Indskydergarantifonden i Nationalbanken

Normalt vil der være en garantidækning svarende til 50.000 euro pr. indskyder ( svarende til ca. 375.000, kr.), men indtil ultimo september 2010 er der indført en ubegrænset statsgaranti som dækker alle simple kreditorer. Bl.a. os hvis Amagerbanken har indbetalt til denne garanti. Og det har den.

Skulle det værste ske, går Finansielstabilitet d.v.s. Staten ind som ejer og afvikler banken.

I kan finde oplysningerne på www.finansraadet.dk. Det private beredskab til afvikling af nødlidende Banker, Sparekasser og Andelskasser.

Lov nr. 308 af 1.5.09 på www.retsinformation.dk og dækkede institutter på www.ftnet.

Så vi er ikke bekymrede for at sende opkrævningerne ud, men vi vil selvfølgelig se os om efter en anden bankforbindelse, hurtigst muligt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen