top

Bestyrelsens beretning.

I 2008 har vi afholdt 4 bestyrelsesmøder. Heraf 1 i Rågeleje Klit.

Vi er slettet i Oliebranches Miljøpulje.

Der har i perioden 1936 til engang i 1950’erne været en benzinpumpe på arealet mellem Strandvejen og den nuværende promenade. Altså ud mod vandet.

Derfor blev vi tilbudt at tilmelde os Oliebranchens Miljøpulje, hvis der skulle oprenses for olie. Men det vil aldrig blive aktuelt at bygge på det areal, så derfor har de meddelt os, at grunden ikke længere er kortlagt som muligt forurenet.

RCI ”Silver Award” tildeles os ikke for 2009. Vi kan kun opnå en ”Hospitality Award”

Vort gode rengøringsselskab blev solgt og vedkommende, der overtog det kunne desværre ikke leve op til vores og RCI-gæsternes standard.

Det bevirkede, at vi manglede 0,01 point i at få en ”Silver Award”

Vi har nu indgået aftale med et nyt rengøringsselskab med virkning fra 1.7.2008, men det har også ændret prisen væsentligt. Hvor vi før betalte ca. 237.000 inkl. moms om året til rengøringsselskab, skal vi nu af med ca. 453.000.

På de to sidste generalforsamlinger har vi henstillet til dem, der vil ryge, om at gå udenfor og ryge.

Sidste år sagde vi: ”Vi har hotelstatus og efter rygeloven er det meget diskutabelt, om vi kan opretholde rygeadgangen. Frem for meget håndfaste regler, henstiller vi derfor meget kraftigt til, at der kun ryges udendørs. ”

Det er åbenbart ikke nok at henstille. Så vi må sige:
Det er forbudt at ryge indendørs i centret!

De, der overtræder dette forbud, vil blive pålagt et gebyr i området omkring 3.000 kr. til dækning af hovedrengøring, vask af gardiner, puder og dyner og ikke mindst til dækning af flytning af kommende ejere/gæster, der ikke vil bo i lejligheden p.g.a. af tobakslugt.

På dagen for sidste generalforsamling underskrev vi kontrakt med RCI Points.

Vi havde håbet, at dette ville give os et mersalg af ejerforeningens lejlighedsuger, idet vi indtil nu er det eneste feriecenter i Danmark, der er medlem af RCI Points.

Der er et par ejere fra Østersø Færgegård, der har købt lejlighedsuger hos os, for at konvertere disse til Points.

Derudover er der 12 af vore egne ejere, der har konverteret til Points.

Men selv om der ikke er solgt ret mange af ejerforeningens lejlighedsuger, så har 22 private ejere fået solgt deres lejlighedsuger og det er vi glade for.

Vi fik for ca. 2 år siden en henvendelse fra TDC, om vi ville give tilladelse til, at de førte en mobilmast op indvendigt i vores flagstang.

Da dækningen for mobiltelefoner er meget dårlig i området, sagde vi ja.

TDC ville selv sørge for at indhente alle tilladelser.
Sid
Det er desværre strandet fordi Dansk Naturfrednings Forening har sagt nej til etablering af et teknikerskab på ca. 1,50 m. i klitten.
Så vi må stadig bevæge os op ved lysthuset, hvis vi vil have en god dækning.

Med baggrund i EU-direktiv af 15. marts 2006, vedtog Folketinget en lov om logning fra 15. september 2007. Den såkaldte ”Antiterrorlov”.

Vi har haft advokatbistand til at undersøge, dels i Justitsministeriet og dels IT- og Telestyrelsen, om vi som timeshare er omfattet af loven. Idet Logningsbekendtgørelsens § 3 undtager ejerforeninger eller udbydere af nettjenester til færre end 100 enheder.

Konklusionen blev:” At vi er udbyder og vore ejere/gæster er slutbrugere. At vi leverer de elektroniske kommunikationstjenester med henblik på at opnå en styrkelse af goodwill og markedsværdi i forhold til konkurrenter. Det er i den forbindelse uden betydning, om de nævnte tjenester stilles til rådighed mod betaling eller er gratis”

Da vi har hotelstatus, er vi altså omfattet af Antiterrorloven.
Det betyder, for at vi kan tilbyde adgang til Internettet, skal vi etablere en logning af al trafik via internettet. En sådan ordning vil koste ca. 45.000 som en eengangsudgift og derefter månedlige udgifter på ca. 900,-.

Så, hvis I har behov for at komme på nettet, må I enten koble jeres mobiltlf. på eller tage på biblioteket. Biblioteker, skoler og hospitaler er nemlig undtaget for loven.

I 2008 er der udført følgende renoveringer / fornyelser:

Der er anlagt 1,80 m gangareal/terasse langs A & B Lejlighederne mod Strandvejen.

Således at brugere af kørestole har nemmere ved at komme til lejlighederne i stueetagen.

Nye fliser ved Indgangspartiet ved receptionen og kørerampe.

Nye kantsten langs fortov for at holde på jorden, når havet i en storm står helt op over vejen.

Nye køkkener (Tvis) i A1–A2–A3, samt total renovering af underetagen.

Nye klinker over det hele.

Trapperum istandsat.

Installeret større vandvarmer under trappen til 1. sal

Nye døre og vinduer mod solgårdene i alle A-lejlighederne.

Nye døre og vinduer mod solgårdene i alle B-lejlighederne.

Nye vinduer i alle C- lejlighederne mod altangang.

Alt træværk i hele centret malet over sommeren.

Alt murværk mod vandet malet over sommeren.

Januar 2009 yderligere renoveret køkken i A 4

I Marts måned udskiftes alle indgangsdøre i C-lejl.