top

Kære medejere.

I indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen feriecenter Rågeleje Klit

Mandag den 27. april 2009 kl. 19.30

i
FrederiksborgCentret Hillerød
Milnersvej 39
3400 Hillerød

Dagsorden iflg. vedtægterne:

  1. Formandens beretning.
  2. Godkendelse af Ejerforeningens regnskab for 2008. Regnskab vedlagt.
  3. Vedtagelse af driftsbudget for 2010. Budget vedlagt.
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Gudrun Møller og Bo Petersen er på valg. Begge modtager genvalg.
  5. Valg af suppleanter.
  6. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af statsaut. revisor Anders Ladegaard fra AP Statsautoriserede Revisorer.
  7. Forslag fra B. Rolff: ”Gebyrer og afgifter, der fastsættes af bestyrelsen, for f.eks. brug af vaskemaskine, solarie og medtagning af dyr etc., må kun stige i takt med den almindelige prisstigning på markedet.”
  8. Evt

Dagsorden med bilag jf. vedtægterne § 8 er fremlagt til gennemsyn i feriecenter Rågeleje Klit, Rågeleje Strandvej 91 fra den 7. april 2009.

Venligst medbring indkaldelsen, den skal bruges ved udlevering af stemmesedler på den ordinære generalforsamling mandag den 27. april 2009.

Husk: Hvis lejligheden er tinglyst i begge ægtefællers navn, skal begge underskrive fuldmagten.
Fuldmagt via e-mail godkendes ikke af dirigenten.

Fuldmagten skal være formanden Hanne Norup, Kielshøj 120, 3520 Farum i hænde senest torsdag 22. april 2009.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen