top

 

Nyhedsbrev til ejerne juni 2010.

Hermed følger bestyrelsens sammensætning.

Og referatet af den ordinære generalforsamling i ejerforeningen feriecenter Rågeleje Klit, mandag den 17. maj 2010.

Som I kan se af referatet, så er det, Birgit Solberg fortalte på generalforsamlingen, et klassisk eksempel på det, bestyrelsen i årevis har advaret jer imod.

Nemlig at lade sig lokke til at skrive under på salgspapirer, når I ferierer på f.eks. Tenerife.

RCI og RCI Points er ikke en salgsorganisation, men en bytteorganisation og har derfor ingen sælgere.

Derfor henviser bestyrelsen også altid evt. køb til ejendomsmægler Jette Birkholm, så er vi sikre på, I får al den information, I behøver for at beslutte jer, herunder også fortrydelsesretten.

Vi har i brevet med referat af den ordinære generalforsamling 21. april 2008 omtalt bytte gennem RCI Points.

Brevet er lagt ud på vores hjemmeside www.raageleje-klit.dk hvor I kan finde det igen, hvis I er interesserede.

Hvis I under ophold i en C-lejlighed konstaterer, at det trækker ind forneden af dørene, så prøv at se efter, om døren er skubbet helt ind for neden.

Alle opvaskemaskinerne til B-lejl. er på nuværende tidspunkt installeret  - på nær B 1.

Vi skifter rengøringsselskab 1. juni. Det nye selskab er billigere end det ”gamle”.

Bestyrelsen ønsker jer alle en rigtig god sommer.